Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM wniosków o dofinansowanie w 2020 roku zadań w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2477) Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadań jednorocznych w 2020 roku. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow

 

 

Metryka strony

Data publikacji : 30.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska