Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że wznowione z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 m. Kielce oznaczonej jako działka nr 50/1 o pow. 0,0004 ha nie zostanie zakończone w ustawowym terminie z uwagi na wniosek Strony zawarty w piśmie z dnia 13.07.2020 r. o przedłużenie terminu zakończenia niniejszego postępowania, w związku z toczącym się postępowaniem o nabycie spadku po zmarłej współwłaścicielce nieruchomości. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 5 października 2020 roku

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.08.2020
Obowiązuje od : 05.08.2020
Obowiązuje do : 19.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba