Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0024 Radoska, gmina Radoszyce, oznaczoną jako działka nr 570/3 o pow. 0,1130 ha, powstałą z podziału działki nr 570/2, objętą decyzją Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie może być zakończone w terminie do 14 sierpnia 2020 r., z uwagi na niezakończone postępowanie przed Sądem Rejonowym w Końskich w sprawie stwierdzenia zasiedzenia działki nr 570/2. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 30 września 2020 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.08.2020
Obowiązuje od : 14.08.2020
Obowiązuje do : 28.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba