Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0017 Zdanowice, gmina Nagłowice, oznaczoną jako działka nr 176/13 o pow. 0,0010 h, objętą ostateczną decyzją Nr 3/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.21.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa) wraz z budową kładki dla pieszych i rowerzystów oraz nowego systemu odwodnienia na terenie gminy Nagłowice i Jędrzejów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.08.2020
Obowiązuje od : 18.08.2020
Obowiązuje do : 01.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba