Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 28.08.2018 r. znak: SPN.II.7533.160.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Brus, gmina Jędrzejów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 63/2 o pow. 0,0003 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15313 pn. „Podlesie – Brus – do drogi 15312” (nowy nr 0161 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.09.2020
Obowiązuje od : 11.09.2020
Obowiązuje do : 25.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba