Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości położonej w obrębie 0024 Radoska, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 569/1 o pow. 0,0162 ha, powstałej z podziału działki nr 569, objętej decyzją Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą Minister Rozwoju decyzją z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DLI-III.7621.12.2019.MM.13 (DLI- III.4621.9.2019.MM) uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy, do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Rejonowym w Końskich

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 18.09.2020
Obowiązuje od : 18.09.2020
Obowiązuje do : 02.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba