Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu zażalenia na postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania do Ministra Rozwoju

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o przekazaniu zażalenia na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2020 r. znak: SPN.VII.7570.120.2019 o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości położonej w obrębie 0024 Radoska, gm. Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 569/1 o pow. 0,0162 ha, powstałej z podziału działki nr 569, objętej decyzją Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65 km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim, do Ministra Rozwoju w Warszawie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.10.2020
Obowiązuje od : 03.10.2020
Obowiązuje do : 16.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba