Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 7-8, art. 21 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 933 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) informuje, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 16 września 2020 r. znak: NR.6812.1.2020 uzupełniony pismem z dnia 22 września 2020 r., postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Kazimierza Wielka prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, oznaczonej jako działka nr 1312 o pow. 0,1569 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.11.2020
Obowiązuje od : 16.11.2020
Obowiązuje do : 30.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba