Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0005 Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, oznaczoną jako działka: nr 174/4 o pow. 0,0008 ha, powstałą z podziału działki nr 174/2, nie może być zakończone w terminie do 16 listopada 2020 r., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego po Wandzie Górskiej. Przewidywany termin zakończenia postępowania w ww. sprawie to 29 stycznia 2021 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.11.2020
Obowiązuje od : 17.11.2020
Obowiązuje do : 01.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba