Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej kpa, zawiadamia że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Balbinów, gmina Opatów oznaczonej jako działka nr 93/1 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki nr 93), objętej ostateczną decyzją Nr 7/20 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.2.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 (…) na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.12.2020
Obowiązuje od : 01.12.2020
Obowiązuje do : 15.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba