Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0008 miasto Włoszczowa, oznaczonej jako działka nr 4538, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 4538/2 o pow. 0,0283 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.12.2020
Obowiązuje od : 03.12.2020
Obowiązuje do : 17.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba