Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0019 Józefina, gm. Łopuszno, oznaczoną jako działka nr 111/2 o pow. 0,0335 ha, powstałą z działki nr 111/1, objętą decyzją Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65 km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim, którą Minister Rozwoju decyzją z dnia 6 kwietnia 2020 r., znak: DLI-III.7621.12.2019.MM.13 (DLI-III.4621.9.2019.MM) uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.12.2020
Obowiązuje od : 10.12.2020
Obowiązuje do : 24.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba