Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości położonej w obrębie 0008 miasto Włoszczowa, oznaczonej jako działka nr 4538/2 o pow. 0,0283 ha, powstałej z podziału działki nr 4538.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.01.2021
Obowiązuje od : 14.01.2021
Obowiązuje do : 28.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba