Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0005 Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, oznaczoną jako działka nr 174/4 o pow. 0,0008 ha, powstałą z działki nr 174/2, objętą decyzją Nr 15/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.11.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od km 9+765 do km 11+953, po prawej stronie drogi, na terenie gminy Sitkówka – Nowiny.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.01.2021
Obowiązuje od : 28.01.2021
Obowiązuje do : 11.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba