Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Adamów, gmina Opatów, oznaczonej jako działka nr 72/2 o pow. 0,0014 ha (wydzielona z działki nr 72), objętej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 7/20 z dnia 2 października 2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.2.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 od km ok. 144+782,74 do km ok. 148+370,97 – strona lewa oraz od km ok. 148+366,97 do km ok. 148+761,73 – strona prawa wraz z budową/przebudową odwodnienia, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.02.2021
Obowiązuje od : 03.02.2021
Obowiązuje do : 17.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba