Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu odwołania od decyzji o ustaleniu odszkodowania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o przekazaniu odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. znak: SPN.VII.7570.845.2019 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0005 Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, oznaczoną jako działka nr 174/4 o pow. 0,0008 ha, objętą decyzją Nr 15/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.11.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od km 9+765 do km 11+953, po prawej stronie drogi, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.02.2021
Obowiązuje od : 16.02.2021
Obowiązuje do : 02.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba