Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0008 miasto Włoszczowa, oznaczoną jako działka nr 4538/2 o pow. 0,0283 ha, powstałą z podziału działki nr 4538, objętą decyzją Nr 11/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Włoszczowa o długości ok. 7,43 km, od km ok. 4+053 do km ok. 11+480, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 – etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786, na terenie miasta i gminy Włoszczowa w powiecie włoszczowskim

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.02.2021
Obowiązuje od : 24.02.2021
Obowiązuje do : 10.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba