Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasto Wąchock, oznaczonej jako działki: nr 2622/3 o pow. 0,0165 ha i nr 2628/1 o pow. 0,0622 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 8/20 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2020 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 744, nie może być zakończone w terminie do 15 kwietnia 2021 r., z uwagi na wpis w Rejestrze Spadkowym PL o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym po nieżyjącej Irenie Pająk oraz konieczność uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia Rep. A: 1239/2021 po ww. zmarłej. Przewidywany termin zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania to 31 maja 2021 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.04.2021
Obowiązuje od : 14.04.2021
Obowiązuje do : 28.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba