Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasto Starachowice, oznaczonej jako działka nr 109/1 o pow. 0,0486 ha, powstałej z podziału działki nr 109, objętej ostateczną decyzją Nr 8/20 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2020 r., znak: SPN.III.7820.1.5.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 744 od km 0+000 (km ok. 35+536 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 744) do km ok. 3+416 (włączenie do drogi krajowej Nr 42 w km ok. 262+377) wraz z budową estakady nad rzeką Kamienną i linią kolejową Nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica na odcinku od km ok. 2+602 do km ok. 3+282 (kilometraż obwodnicy), na terenie miasta Wąchock i miasta Starachowice w powiecie starachowickim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2021
Obowiązuje od : 16.04.2021
Obowiązuje do : 30.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba