Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Kazimierza Wielka prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, oznaczonej jako działka nr 1312 o pow. 0,1569 ha, objętej w całości ostateczną decyzją Nr 34/2011 z dnia 26 maja 2011 r., znak: IG.II.7840.W.2.2011 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce", w km 2+268 ÷ 3+020 rzeki Małoszówki.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.04.2021
Obowiązuje od : 20.04.2021
Obowiązuje do : 04.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba