Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0017 m. Kielce, oznaczonej jako działki: nr 116/18 o pow. 0,0008 ha i nr 116/20 o pow. 0,0001 ha, objętej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 9/20 z dnia 1 grudnia 2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.7.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Tysiąclecia P.P. w ciągu drogi krajowej Nr 73 w istniejącym km ok. 8+677 ÷ 9+064 wraz z przebudową innej drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta Kielce.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.04.2021
Obowiązuje od : 21.04.2021
Obowiązuje do : 05.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba