Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje że wszczęte w dniu 23 lutego 2021 roku postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 15 Pogorzałe, gmina Skarżysko-Kamienna, oznaczoną jako działka nr 66/1 o pow. 0,0817 ha, objętą ostateczną decyzją Nr 4/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2010 roku, znak: IG.III.7047-26/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie może być zakończone w ustalonym terminie z uwagi na prowadzoną analizę operatu szacunkowego, a następnie dokonanie odbioru operatu szacunkowego i przyjęcie go jako dowodu w sprawie oraz umożliwienie stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, o czym organ poinformuje odrębnym pismem. Przewidywany termin zakończenia postępowania to W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 23 czerwca 2021 roku

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 22.04.2021
Obowiązuje od : 22.04.2021
Obowiązuje do : 06.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba