Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej kpa, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), a także art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0017 m. Kielce, oznaczonej jako działka nr 116/21 o pow. 0,0009 ha (wydzielona z działki nr 116/8).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.04.2021
Obowiązuje od : 28.04.2021
Obowiązuje do : 12.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba