Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia, iż stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, oraz art. 18 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa 2/30 części prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0003 Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 660/1 o pow. 0,0079 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2021
Obowiązuje od : 11.05.2021
Obowiązuje do : 25.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba