Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasto Wąchock, oznaczonej jako działka nr 2607/1 o pow. 0,0508 ha, powstałą z podziału działki nr 2607, nie może być zakończone w terminie do 31 maja 2021 r., z uwagi na uzyskaną informację o wyznaczonym terminie w celu przeprowadzenia postępowania spadkowego po Gabrielu Saramaku. Przewidywany termin zakończenia postępowania w ww. sprawie to 31 lipca 2021 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2021
Obowiązuje od : 14.05.2021
Obowiązuje do : 28.05.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba