Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.125.2021- Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuję iż, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy,w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn miasto, oznaczonej jako działki: nr 1982 oraz nr 1983, która po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji Nr 4/21 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021 roku, znak: SPN.III.7820.1.10.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn od km 0+000do km 3+496 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 (…), na terenie miasta i gminy Nowy Korczyn w powiecie buskim będzie oznaczona odpowiednio jako działki: nr 1982/2 o pow. 0,0264 ha oraz nr 1983/2 o pow.0,0261 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2021
Obowiązuje od : 14.09.2021
Obowiązuje do : 29.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk