Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.28.2020 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a,ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6i ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości położonej w obrębie 0018 arkusz 5 miasto Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działki: nr 5/4 o pow. 0,0101 ha, nr 6/4 o pow. 0,0090 ha, nr 74/4 o pow. 0,0007 ha, z którą związany jest udział we współwłasności o nieuregulowanym stanie prawnym wynoszący 4810/588445.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.09.2021
Obowiązuje od : 15.09.2021
Obowiązuje do : 29.09.2021
Data modyfikacji : 15.09.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk