Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.148.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Opatowiec, gmina Opatowiec, oznaczonej jako działka nr 1367/2, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2021
Obowiązuje od : 22.11.2021
Obowiązuje do : 06.12.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk