Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.17.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Staszów miasto, oznaczonej jako działka nr 144/2 o pow. 0,0274 ha, objętej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku, znak: SPN.III.7820.1.8.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Staszów o długości ok. 1,4 km, od km ok. 4+828,32 drogi wojewódzkiej Nr 764 do km ok. 6+268,22 drogi wojewódzkiej Nr 757, w powiecie staszowskim, mieście Staszów, sprostowaną postanowieniami z dnia 9 lutego 2022 roku oraz z dnia 10 czerwca 2022 roku.

Metryka strony

Data publikacji : 14.06.2022
Obowiązuje od : 14.06.2022
Obowiązuje do : 28.06.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk