Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.17.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o sprostowaniu pomyłki pisarskiej decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 113 ust. 6 i ust 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zawiadamia, że na podstawie art. 113 § 1 kpa wydał postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku, znak: SPN.IX.7570.17.2022, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 Staszów miasto, oznaczonej jako działka nr 144/2 o pow. 0,0274 ha.

Metryka strony

Data publikacji : 21.06.2022
Obowiązuje od : 22.06.2022
Obowiązuje do : 06.07.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk