Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.80.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Na podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2, art. 30 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.), a także art. 113 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka, oznaczonej jako działka nr 623, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2022
Obowiązuje od : 09.09.2022
Obowiązuje do : 23.09.2022
Data wytworzenia : 09.09.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk