Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.1.70.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0009 Królewice, gmina Bejsce, oznaczonej jako działki: nr 477/2 i nr 477/3, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.09.2022
Obowiązuje od : 23.09.2022
Obowiązuje do : 07.10.2022
Data wytworzenia : 23.09.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba