Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.2.40.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowana odwoławczego

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) – zwanej dalej k.p.a., informuje, że postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Buskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: GKN.683.41.2021, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0043 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działki: nr 523/6 o pow. 0,0014 ha, nr 539/1 o pow. 0,0673 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 2/2020 Starosty Buskiego z dnia 29 lipca 2021 r., znak: AB.670.4.2.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Metryka strony

Data publikacji : 07.10.2022
Obowiązuje od : 07.10.2022
Obowiązuje do : 21.10.2022
Data wytworzenia : 07.10.2022
Data modyfikacji : 06.10.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk