Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.18.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając ma podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1812) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), a także mając na uwadze pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 maja 2022 r., znak: KR.RPI.541.1.11.2022.mf, informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0013 Kopernia, gmina Pińczów, oznaczonej jako działki: nr 1305/1 o pow. 0,0686 ha, nr 1305/2 o pow. 0,0019 ha, nr 1305/3 o pow. 0,0024 ha.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.10.2022
Obowiązuje od : 07.10.2022
Obowiązuje do : 21.10.2022
Data wytworzenia : 07.10.2022
Data modyfikacji : 07.10.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk