Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.1.111.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej kpa, informuję że został uzupełniony materiał dowodowy, w szczególności o nowy operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Kazimierza Mała, gmina Kazimierza Wielka obszar wiejski oznaczonej jako działki: nr 38 i nr 39 w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Metryka strony

Data publikacji : 18.10.2022
Obowiązuje od : 18.10.2022
Obowiązuje do : 01.11.2022
Data wytworzenia : 18.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk