Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.1.147.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 2, art. 30 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie 0017 Jakuszowice, gmina Kazimierza Wielka, oznaczonej jako działka nr 125, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Metryka strony

Data publikacji : 18.10.2022
Obowiązuje od : 18.10.2022
Obowiązuje do : 01.11.2022
Data wytworzenia : 18.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk