Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.2.43.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej kpa, informuje że w postępowaniu odwoławczym od decyzji Starosty Buskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku, znak: GKN.683.16.2021, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0011, miasto Busko-Zdrój oznaczonej jako działka nr 81/5 o pow. 0,0056 ha, objętej decyzją Nr 7/19 Starosty Buskiego z dnia 4 września 2020 roku znak: AB.670.4.7.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie ulicy Zielonej i ulicy Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju” został zgromadzony materiał dowodowy, uzupełniony o wyjaśnienia rzeczoznawcy majątkowego zawarte w piśmie z dnia 19 października 2022 roku.

Metryka strony

Data publikacji : 25.10.2022
Obowiązuje od : 25.10.2022
Obowiązuje do : 08.11.2022
Data wytworzenia : 25.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk