Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.63.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając ma podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 9s ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 9y ust. 1-3 i ust. 4, art. 9ad ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Jasice, gmina Wojciechowice, oznaczonej jako działka nr 160/1 o pow. 0,0229 ha.

Metryka strony

Data publikacji : 03.11.2022
Obowiązuje od : 03.11.2022
Obowiązuje do : 17.11.2022
Data wytworzenia : 03.11.2022
Data modyfikacji : 03.11.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk