Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.93.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z uchyleniem przez Ministra Rozwoju i Technilogii decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej kpa oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1899 ze zm.) w związku z uchyleniem przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji z dnia 27 stycznia 2021 r., znak: SPN.VII.7570.845.2019 i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0005 Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, oznaczoną jako działka nr 174/4 o pow. 0,0008 ha, nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonania odbioru operatu szacunkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie oraz umożliwienia stronom postępowania zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem.

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2022
Obowiązuje od : 09.11.2022
Obowiązuje do : 23.11.2022
Data wytworzenia : 09.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk