Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.18.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0013 Kopernia, gmina Pińczów, oznaczonej jako działki: nr 1305/1 o pow. 0,0686 ha, nr 1305/2 o pow. 0,0019 ha, nr 1305/3 o pow. 0,0024 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 54/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: IR.II.7840.3.3.2021, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” – zadanie nr 3 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela – (polder Skowronów)”.

Metryka strony

Data publikacji : 10.11.2022
Obowiązuje od : 10.11.2022
Obowiązuje do : 24.11.2022
Data wytworzenia : 10.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk