Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.52.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wojewoda Świętokrzyski, działając podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2, art. 30 Ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), a także art. 8, art. 113 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, oznaczonej jako działka nr 255, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.02.2017 r. znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Metryka strony

Data publikacji : 18.11.2022
Obowiązuje od : 18.11.2022
Obowiązuje do : 02.12.2022
Data wytworzenia : 18.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk