Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.2.39.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przygotowaniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Starosty Buskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r., znak: GKN.683.42.2021, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0043 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działki: nr 540/4 o pow. 0,0311 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 2/2020 Starosty Buskiego z dnia 29 lipca 2021 r., znak: AB.670.4.2.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda oraz budową kanału technologicznego, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci energetycznej, rozbiórką napowietrznej sieci teletechnicznej i rozbiórką sieci elektroenergetycznej.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 24.11.2022
Obowiązuje od : 24.11.2022
Obowiązuje do : 08.12.2022
Data wytworzenia : 24.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba