Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.47.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Ogłoszenie Wojewody o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0012 Ługi, gmina Wojciechowice, oznaczonej jako działka nr 126/4 o pow. 0,0384 ha, objętej ostateczną decyzją Nr XV/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., znak: IR.II.746.8.2022, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2022 r., znak: IR.II.746.8.2022.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.12.2022
Obowiązuje od : 30.12.2022
Obowiązuje do : 13.01.2023
Data wytworzenia : 29.12.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk