Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.93.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej kpa oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1899 ze zm.) zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony nowy operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0005 Zagrody, gmina Sitkówka Nowiny (obecnie gmina Nowiny), oznaczonej jako działka nr 174/4 o pow. 0,0008 ha (wydzielona z działki 174/2).

Metryka strony

Data publikacji : 02.01.2023
Obowiązuje od : 02.01.2023
Obowiązuje do : 16.01.2023
Data wytworzenia : 02.01.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk