Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.52.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania do Ministra Rozwoju i Technologii, w sprawie dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o przekazaniu odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2022 r., znak SPN.VII.7570.1.52.2022, o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, oznaczonej jako działka nr 255, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r., znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego, do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie.

Metryka strony

Data publikacji : 10.01.2023
Obowiązuje od : 10.01.2023
Obowiązuje do : 24.01.2023
Data wytworzenia : 10.01.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk