Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.5.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając ma podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 20 ust. 3, ust. 13, art. 23 ust. 2, ust. 3, ust. 10, ust 12 i art. 30 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.), a także art. 113 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0007 miasto Kielce, oznaczonej jako działka nr 201/1 o pow. 0,0007 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 19.01.2023
Obowiązuje od : 19.01.2023
Obowiązuje do : 02.02.2023
Data wytworzenia : 19.01.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba