Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.92.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0011 Magonie, gmina Bodzechów, oznaczoną jako działka nr 4/1 o pow. 0,0225 ha, objętą ostateczną decyzją Nr 5/14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: IN-III.7820.1.2.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego – z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół”

Metryka strony

Data publikacji : 23.01.2023
Obowiązuje od : 23.01.2023
Obowiązuje do : 06.02.2023
Data wytworzenia : 23.01.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk