Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.920.2017 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0012 Ślęcin, gmina Nagłowice, oznaczonej jako działka nr 379/1 o pow. 0,0026 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 20/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo - rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.

Metryka strony

Data publikacji : 24.01.2023
Obowiązuje od : 24.01.2023
Obowiązuje do : 07.02.2023
Data wytworzenia : 24.01.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk