Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na 2023 rok

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 2023 r.

Termin składania wniosków: 27 marca 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku)
Miejsce składania wniosków: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
V piętro, pokój: 522
O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe
Wysokość dofinansowania: 100.000 zł – maksymalne dofinansowanie do jednego projektu
Udział własny wnioskodawcy: wymagany wkład finansowy własny - minimum 10% kosztu zadania. Wysokość wkładu własnego może stanowić dodatkowe kryterium oceny projektu.
Termin realizacji projektu: do 31 grudnia 2023 r.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące cele programu:

I. Cel szczegółowy nr 1 Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
II. Cel szczegółowy nr 2 Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania

WAŻNE!

Poszczególne inicjatywy mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację obu celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny.

Priorytetowe jest podjęcie działań związanych z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Szczegóły naboru wniosków (projektów) w ramach Programu dostępne są na stronach:
➢ Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - w zakładce programowej „Razem bezpieczniej” pod adresem: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/8058,quotRazem-bezpieczniejquot.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.02.2023
Data wytworzenia : 27.02.2023
Data modyfikacji : 27.02.2023 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego