Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.114.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania i o przygotowaniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 4a, ust. 4f, ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 i art. 23 Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), a także art. 113 ust. 6 i ust. 7 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0019 Oficjałów, gmina Opatów, oznaczonej jako działka nr 31/6 o pow. 0,0047 ha.

Metryka strony

Data publikacji : 16.03.2023
Obowiązuje od : 16.03.2023
Obowiązuje do : 30.03.2023
Data wytworzenia : 16.03.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk